Blog

De Mythen rond CO2

pellets

Over CO2 wordt veel gezegd en geschreven, veel onzin, soms ook ware dingen. Wat me van de week stoorde is de discussie over “biomassa”. Met een foto erbij van houtpellets die dan verbrand moeten worden in een centrale. Houtpellets zijn goed voor het klimaat omdat bomen CO2 opnemen uit de lucht, heet het dan. Dat is ook zo. Als je een bos twintig jaar laat groeien en dan omzet in houtpellets, heeft het bos twintig jaar CO2 omgezet in zuurstof en hout. Bij het verbranden van de pellets komt die CO2 dan weer vrij, in dezelfde hoeveelheid als dat je steenkool zou verbranden. Dat is een kringloop van CO2 en zuurstof. Het is ook een denkfout.

Want stel je voor: bij de Centrale Hemweg in Amsterdam liggen twee bergen: een berg houtpellets, en een berg steenkool. Ze vertegenwoordigen evenveel energie. Dus welke je verbrandt maakt voor de energievoorziening niet uit, en voor de CO2 in de lucht ook niet. De houtpellets hebben hun werk voor het opnemen van CO2 gedaan, dus mogen we nu vrijelijk dingen verbranden totdat we dezelfde hoeveelheid CO2 weer hebben uitgestoten. Of we dat doen met de berg houtpellets of met de berg steenkool maakt niet uit: zolang we maar niet meer verbranden dan wat de berg houtpellets aan energie vertegenwoordigt. We kunnen de pellets verbranden en de steenkool gebruiken voor het ophogen van een snelweg, of de kolen verbranden en met de pellets de weg ophogen: voor de geproduceerde energie en voor de toename van de CO2 maakt het echt niet uit. Maar nu.

De pellets hebben twintig jaar CO2 opgenomen. Toen zijn de bomen gekapt en verscheept naar Nederland. Het voormalig bos is nu kale grond, die geen CO2 meer opneemt. Er groeit in twintig jaar wel weer nieuw bos, dat na twintig jaar ook weer CO2 opneemt. Als je uitrekent hoeveel CO2 het opneemt, vind je dat het ongeveer de helft is van een bos dat er twintig jaar gewoon blijft staan. Met andere woorden, het produceren van pellets leidt niet tot meer opname van CO2 uit de lucht, maar leidt tot halvering van opname op dat perceel bosgrond. Het verbranden van biomassa (houtsnippers en -pellets) leidt tot minder CO2 opname, niet meer. En dan dit.

De pellets komen deels uit Amerika. Met schepen die zware stookolie stoken. Zware stookolie is ongeveer het meest vervuilende wat je kunt verbranden, veel erger dan de smerigste steenkool. Pellets geven dus behalve een halvering van de CO2 opname ook extra uitstoot uit smerige uitlaatpijpen op zeeschepen. De CO2 opname die wel plaatsvindt, vind in Amerika plaats. De uitstoot vindt plaats in Europa. Nu begrijp ik waarom meneer Trump niks wil doen aan het klimaat: wij subsidiëren de vermindering van de uitstoot van  CO2 in zijn land met houtpellets die bij ons hun CO2 uitstoten. Prima deal voor Trump, lijkt me. En wij subsidiëren verder om de gevolgen van deze deal weer teniet te doen. Tot voor kort dan, want we stoppen met het subsidiëren van deze onzin. Zoals de overheid gestopt is met het subsidiëren van diesel auto’s omdat ze schoner zouden zijn. Oh, dat bleek toch niet het geval. We hadden even niet nagedacht.

Wat we op initiatief van het kabinet niet doen is meer aardgas gebruiken. Aardgas is schoon. Aardgas bevat meer waterstof en minder koolstof dan steenkool of hout, dus produceert minder CO2. De helft minder ongeveer. Aardgas lijkt op waterstof: als je aardgas verbrandt is het alsof je voor de helft waterstof verbrandt en voor de helft hout of kolen. Waarom de overheid wil dat we moeten stoppen met aardgas is me een compleet raadsel. Of eigenlijk ook niet. We stoppen met aardgas omdat we de Groningers niet in een groot gat in de grond willen laten verdwijnen, of althans, dat we niet al hun huizen willen laten instorten. Het kabinet heeft vervolgens wat dingen door elkaar gehaald: dat “van het gas af” vanwege de Groningers hetzelfde is als “van het gas af” vanwege het klimaat. Je zou verwachten dat ministers slimmer zijn dan dat.

Wat we moeten doen is het volgende.

We planten zoveel mogelijk bos aan, overal op de wereld. We kappen geen bomen, want een gekapte boom neemt geen CO2 meer op. Hoe meer bomen, hoe meer CO2 opname.

We verbranden de brandstoffen die de minste CO2 in de lucht stoppen. Aardgas dus. Nee, geen waterstof, want dat moet je in een fabriek maken uit aardgas, of steenkool, of kernenergie. Dat lost niks op. Wel als je waterstof maakt met zonne-energie of windenergie, maar aangezien dat bij elkaar maar voor 8% bijdraagt aan de energievoorziening zet dat geen zoden aan de dijk voor waterstof als “schone brandstof”. Ook niet voor elektrisch rijden overigens.

Nog beter: we gaan minder energie verbruiken. Bijvoorbeeld, door allemaal naast ons werk te gaan wonen of naast ons huis te gaan werken. Mijn opa ging op de fiets naar z’n werk. Mijn vader ging in het begin ook op de fiets naar z’n werk. Toen ‘ie een nieuwe baan kreeg aan de andere kant van het land, verhuisden we mee naar een huis dichtbij z’n werk. Moest wel, want veel snelwegen waren er toen nog niet. Dus, al die Amsterdammers die in Utrecht werken: zoek werk in Amsterdam. En al die Utrechters die in Amsterdam werken: zoek werk in Utrecht. Ruil van baan.

Het verminderen of stoppen van de opwarming van het klimaat is helemaal niet zo moeilijk. Als je maar even nadenkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *