Blog

Advies over Corona app

Android-Logo

Ik heb besloten twee adviezen te geven aan de Rijksoverheid aangaande de te bouwen Corona app. Zie hieronder. Ik ga niet zelf meedingen naar het project om apps te bouwen, ik heb de ervaring dat je daar als kleiner bedrijf toch niet voor in aanmerking komt.

Ten eerste.
De meeste ideeën die rondzoemen over Corona apps gaan over bluetooth. Daarmee detecteer je dat twee mensen binnen een afstand van x meter van elkaar zijn geweest op tijdstip y. Een corona besmetting treedt niet zo gauw op als je elkaar in de buitenlucht passeert op enige afstand, 5 meter of zo. Een besmetting treedt wel op als je een kwartier dichtbij elkaar in de tram zit. Een bluetooth detectie moet dus verder gaan dan alleen contact vaststellen, die moet ook bepalen hoe groot de afstand is geweest en hoe lang de nabijheid van beide personen heeft geduurd. Gebeurt dat niet dan kan het gevolg zijn dat er een enorme hoeveelheid “contacten” onderzocht moeten worden op besmetting terwijl je had kunnen weten dat 80% daarvan (buitenlucht, enige afstand) zeer waarschijnlijk niet is besmet.
Met een gps oplossing die centraal anoniem registreert is gemakkelijker vast te stellen hoe het contact is geweest en hoe groot de waarschijnlijkheid van besmetting is.
Ten tweede.
Een decentrale bluetooth-oplossing gaat er van uit dat iemand die positief is getest op Corona zelf in de app het initiatief neemt anderen in te lichten. Maar:

  • als iemand zojuist heeft gehoord besmet te zijn met Corona, gaat zo iemand dan onmiddellijk met de app anderen op de hoogte brengen? Of belt zo iemand eerst familie en vrienden en gaat er kostbare tijd verloren?- Als via de app contacten op de hoogte worden gebracht, kan dat niet via bluetooth omdat al die anderen niet steeds dichtbij zijn. Dat moet dus wel via een centrale server.
  • Mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon krijgen dan een bericht daarover. Een deel van de mensen heeft de telefoon niet aan, een deel ziet het bericht maar reageert niet, en een deel laat zich testen.
  • Een persoon die zich laat testen doet dat onmiddellijk, of na een paar dagen. De test duurt een dag. Dus na een paar dagen is een nieuwe besmetting bekend, waarna het circus via de app zich opnieuw afspeelt.
  • Voor iedere “kring” van mogelijk besmette personen gaan er dagen overheen. Het kan weken duren voor dat alle eerste/tweede/derdelijns/etc besmettingen zijn opgespoord. “Alle” in de zin van “alle mensen die zelf reageren op het besmettingsbericht”.

Een oplossing waarbij “contactpunten” (dwz, “persoon 2348958 heeft op tijdstip x persoon 9485442 ontmoet gedurende y seconden”) centraal anoniem worden opgeslagen, werkt veel sneller. Immers, zodra persoon y besmet blijkt, gaat een programma op de server alle contacten na in de eerste/tweede/derde/etc lijn en stuurt berichten naar al deze personen met het verzoek zich te laten testen. Dan duurt het geen weken voordat alle besmettingen vanuit één startpunt bekend zijn, maar hooguit twee of drie dagen.

Als alleen “contactpunten” worden geupload vanuit de app, is er geen privacy issue. Wel moet de app een pushbericht enablen zodat de server op basis van het anonieme ID (het nummer) een pushbericht kan sturen “u bent mogelijk besmet, neem onmiddelijk contact op”.