Blog

Immuniteit voor Covid19?

Ik ben geen viroloog, geen epidemioloog en heb zelfs geen medische opleiding. Ik ben natuurkundige en IT’er met een ruime ervaring in het modelleren van allerlei aspecten van onze wereld.

Iedere keer dat iemand begint over groepsimmuniteit zijn er mensen die roepen “het  is nog niet bewezen dat je immuun wordt voor covid19”. Wat ze bedoelen is dat medici nog geen gevallen hebben geconstateerd waarin mensen die het virus hebben gehad, immuun bleken voor herbesmetting. Dat nagenoeg alle virussen een vorm van immuniteit geven (zie hier b.v.) laten ze buiten beschouwing. Ik vind dat een beetje hetzelfde als het volgende. Als een kind wordt geboren weet je dat het twee benen zal hebben. Dat is nog niet de facto vastgesteld, het kind is nog niet geboren en er is geen echo gemaakt, dus “er is nog niet bewezen dat het kind twee benen zal hebben”. Toch is er geen sterveling die er niet zeker van is dat een kind dat geboren gaat worden twee benen zal hebben. En natuurlijk, er worden kinderen geboren zonder twee benen. De kans daarop is echter zo extreem klein dat geen ouder zich daar zorgen over maakt en in de plannen voor komend jaar een hoofdstukje opneemt “stel dat het kind geen benen heeft”.

Ons lichaam kan zich op allerlei manieren beschermen tegen een tweede infectie van een virus (zie bovenstaande link). Een tweede infectie kan optreden, maar is in verreweg de meeste gevallen “sub-klinisch”, dat wil zeggen, niet ernstig. Net als bovengenoemde ouders kunnen we er veilig vanuit gaan dat ook covid19 ons immuniteit zal geven. Misschien kun je een tweede of derde keer besmet worden, misschien word je daar wel ziek van, maar “sub klinisch”, dat wil zeggen, niet al te ernstig. En ja, er is een theoretische kans dat Corona ons geen immuniteit geeft en dat je er bij een tweede besmetting alsnog dood aan kunt gaan. Volgens genoemd artikel is die kans klein. Wat wij doen met onze lockdown en “groepsimmuniteit is geen optie” is een minieme kans op het niet werken van immuniteit aangrijpen om onze samenleving te ontwrichten.

In 2018 zijn er 19 kinderen doodgereden in het verkeer (zie hier). We weten dat er een minieme kans is dat je kind verongelukt op weg naar school of naar de sportvereniging. We gaan er echter vanuit dat die kans zo klein is dat we er geen rekening mee hoeven te houden. Waarom zijn we banger voor een virus dan voor een verkeersongeluk?

Ik vind het jammer dat we ons laten bangmaken door mensen die zeggen “immuniteit voor corona is niet bewezen” en dat we onze samenleving ontwrichten. Ik vind dat we scenario’s waarin immuniteit een rol speelt, gewoon moeten meenemen in de afwegingen. Als het nog tien jaar duurt voordat er een vaccin of geneesmiddel is, dan zal uiteindelijk toch wel die immuniteit de doorslag geven. Waarom dat dan uitstellen?