Art History

Guido van Suchtelen

In mijn naspeuringen naar bronnen voor mijn boek over de familie van Thérèse Schwartze heb ik “Heilig Ongeduld” gelezen, de autobiografie van Wally Moes, een goede vriendin van Schwartze. Dit boek is onvoltooid achtergebleven na de dood van Moes in 1918. Moes was ernstig ziek en had in haar laatste jaren de grootste moeite aan haar biografie te werken. Pas in 1961 werd het uitgegeven bij de Wereldbibliotheek, door Guido van Suchtelen.

Van Suchtelen, geboren in 1920, had in de oorlog in het verzet gezeten en was daardoor bijna automatisch na de oorlog bij de CPN terechtgekomen. In 1948 kwam hij bij de Wereldbibliotheek te werken, waar zijn lidmaatschap van de CPN toch een belemmering bleek voor zijn carrière. Zijn vader Nico van Suchtelen had hem graag in de directie gezien, maar lidmaatschap van de CPN was toen onverenigbaar met zo’n functie. Uiteindelijk vertrok Van Suchtelen bij de Wereldbibliotheek door het spanningsveld rond zijn politieke overtuiging.

Guido woonde met zijn vrouw Didi (ze hadden drie kinderen) in de Watergraafsmeer. Ik heb Guido leren kennen toen ik ook in de Watergraafsmeer woonde, eind jaren ’70, via de CPN. Hij was niet het type “fanatieke communist”, hij was belezen en erudiet, en geloofde in het goede in de mens. Ik mocht hem erg graag. Had ik toen maar met hem gesproken over zijn werk, en over Wally Moes.

Guido is in 2006 overleden.