Blog

Biomassa is niet groen

foto van wikimedia

Mensen zeggen dat het verbranden van hout (“biomassa”) circulair is en dus goed voor het klimaat. Het argument is dat het hout dat wordt verbrand eerst CO₂ uit de lucht heeft opgenomen die later bij het verbranden dan weer wordt uitgestoten. Wat er gebeurt is

  1. Je plant een bos en laat dat dertig jaar groeien. De bomen nemen een hoeveelheid CO₂ uit de lucht op.
  2. Je verbrandt het bos in een centrale, waarbij dezelfde hoeveelheid CO₂ wordt uitgestoten die het bos had opgenomen.
  3. Je hebt geen hout of bos meer over.

Vergelijk je dit met het stoken van aardgas:

  1. Je plant een bos en laat dat dertig jaar groeien. De bomen nemen een hoeveelheid CO₂ uit de lucht op.
  2. Je verbrandt aardgas in een centrale waarbij de uitstoot van CO₂ de helft is wat het bos heeft geproduceerd.
  3. Je hebt nog een bos over dat CO₂ blijft opnemen, of dat je kan kappen zodat je een grote stapel timmerhout overhoudt.

Vergelijk je beide modellen, dan wordt bij houtverbranding en gasverbranding dezelfde hoeveelheid energie geproduceerd. Bij houtverbranding wordt netto geen CO₂ uitgestoten of opgenomen, terwijl bij gasverbranding netto CO₂ wordt opgenomen uit de atmosfeer.

De mensen die houtverbranding “circulair” noemen, beargumenteren dat door in het houtmodel een bos te planten en dat in het gasmodel slinks weg te laten. Met scheve vergelijkingen kun je alles bewijzen. Het verbranden van hout is op geen enkele manier goed voor het klimaat.