Agile, Programming

If You’re Using Pull Requests, You Probably Aren’t Doing Continuous Integration

I tend to agree with David Masters that pull requests (merge requests) hold the team back. They prevent you from doing continuous integration as it was originally defined in Kent Beck’s Extreme Programming:

Continuous — Every day (the when)
Integration — The mainline branch (the where)

On Medium: Are Pull Requests Holding Back Your Team? by David Masters.

Agile

Wat is “Agile”

Ik vind het lastig uit te leggen wat ik versta onder “agile”, of wat je zou moeten verstaan onder “agile”. Wat ik zeker niet “agile” vind is een methode die in detail procedures voorschrijft om “agile” te zijn. Scrum is niet agile. Agile is een houding, een attitude. Dat is ook wat ik in mijn boek beschrijf. Daar staat geen lijst je in, geen voorschrift geen schema. Ik heb daar anekdotisch opgeschreven wat ik “agile” vind.

Daarnet las ik een stukje dat volgens mij wel de vinger legt op een cruciaal punt van agile werken. Agile is dat de baas de medewerkers vertrouwt, en ze een eigen verantwoordelijkheid geeft. Op medium: 5 Innocent but Damaging Things Bosses Say